Γνωστοποίηση Άδειας Λειτουργίας Εργαστήριου Χαμηλής Όχλησης και Μεταποιητικών Δραστηριότητων

Σε αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούμε στα Εργαστήρια Χαμηλής Όχλησης, που είναι μέρος μια μεγάλης κατηγορίας δραστηριοτήτων που ονομάζονται Μεταποιητικές Δραστηριότητες και η νομοθεσία που περιγράφει την αδειοδοτική τους διαδικασία είναι η Υ.Α. 64618/856/Φ15 ( ΦΕΚ 2278Β/2018 ).

Ενδεικτικά σε αυτά που ονομάζουμε Εργαστήρια Χαμηλής Οχλησης , εντάσσονται εργαστήρια τροφίμων , ποτοποιϊες , παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών , δερμάτινων ειδών και ειδών ένδυσης , οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τυποποίηση, εκτυπωτήρια, χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα, μεταλλικά και ελαστικά προϊόντα, ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, κατασκευή οχημάτων και κατασκευή επιπλών.

Διαδικασία

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες ακολουθούν μια παραλλαγή της διαδικασία της Γνωστοποίησης. Καταθέτουμε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο που υπάρχει στο παράρτημα του νόμου και μια βεβαίωση χρήσεων γης από την Πολεοδομία στην Δ/ση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Στην συνέχεια η Δ/ση Ανάπτυξης απαντά αν απαιτείται έκδοση Άδειας Λειτουργίας ή αν χρειάζεται να γίνει γνωστοποίηση της δραστηριότητας στο notifybusinessgov.gr και ποια δικαιολογητικά πρέπει να υπάρχουν στην επιχείρηση ανάλογα με την περίπτωση.

Για την συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριότητων που έχουν να κάνουν με Εργαστήρια Χαμηλής Όχλησης γίνεται Γνωστοποίηση Εγκατάστασης και Γνωστοποίηση Λειτουργίας στο σύστημα του notifybusiness.gov.gr . Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε Μεταποιητική Δραστηριότητα και μετά στο επόμενο menu επιλέγουμε την Εγκατάσταση Μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας και συμπληρώνουμε την φόρμα. Ακολούθως επαναλαμβάνουμε επιλέγοντας αυτή την φορά το Λειτουργία Μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας.

Σημεία Προσοχής

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα στάδια της διαδικασίας. Αρχικά θα πρέπει να συμπληρωθεί σωστά το ερωτηματολόγιο καθώς αυτό είναι η βάση της αδειοδότησης. Η βεβαίωση χρήσεων γης θα πρέπει να αναφέρει ακριβώς την δραστηριότητα που θέλουμε να κάνουμε και όχι κάτι γενικό καθώς η Διεύθυνση Ανάπτυξης δίνει πολύ βαρύτητα στις χρήσεις γης.

Από κει πέρα αφού γίνουν οι γνωστοποιήσεις στο notifybusiness.gov.gr , θα πρέπει να υπάρχει φάκελος στην επιχείρηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που έχει υποδείξει η Διεύθυνση Ανάπτυξης ανάλογα με την κάθε δραστηριότητα. Αυτός ο φάκελος χρειάζεται να επιδεικνύεται στον έλεγχο θα ακολουθεί την διαδικασία γνωστοποίησης και τα δικαιολογητικά που συνήθως χρειάζονται είναι τα επόμενα.

Ανάλογα με τον ΚΑΔ της δραστηριότητας είτε γίνεται διαδικασία για Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή γίνεται τεχνική έκθεση για υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Στην δεύτερη και πιο συνηθισμένη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει στον φάκελο της επιχείρησης και η απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Τέλος, κάποιες δραστηριότητες απαλλάσσονται και από υποχρέωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.

Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται κανονισμός συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.) και κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους.

Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την παραπάνω τεχνική περιγραφή με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της. Άδεια Δόμησης και τυχόν τακτοποίησεις/νομιμοποιήσεις που υπάρχουν στο ακίνητο.

Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την ΥΑ 136860/1673/Φ15 ( ΦΕΚ 6210Β / 2018 ).

Και έτσι εδώ τελειώνει και αυτό το άρθρο για την διαδικασία Γνωστοποίηση Άδειας Λειτουργίας Εργαστήριου Χαμηλής Όχλησης και Μεταποιητικών Δραστηριότητων

και σε περίπτωση που θέλετε το Τεχνικό Γραφείο μας να αναλάβει την διαδικασία Γνωστοποίησης Λειτουργίας της επιχείρησής σας, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2102280013 ή στο 6972230024 και να το συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Από κει και πέρα το μόνο που χρειαστεί να κάνετε είναι να ακολουθείτε τις οδηγίες μας. Εύκολο, σωστά;

Τέλος, απαντώ και σε απορίες ή παρατηρήσεις στα σχόλια από κάτω