Άδεια Λειτουργίας Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρου Ξένων Γλωσσών έως 75 εκπαιδευόμενων

Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στην διαδικασία έκδοσης Άδειας [...]