Σε αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούμε στα Εργαστήρια Χαμηλής Όχλησης, που είναι μέρος μια μεγάλης κατηγορίας δραστηριοτήτων που ονομάζονται Μεταποιητικές Δραστηριότητες και η νομοθεσία που περιγράφει την αδειοδοτική τους διαδικασία είναι η Υ.Α. 64618/856/Φ15 ( ΦΕΚ 2278Β/2018 ).

Ποιους Αφορά

Ενδεικτικά σε αυτά που ονομάζουμε Εργαστήρια Χαμηλής Οχλησης , εντάσσονται εργαστήρια τροφίμων , ποτοποιϊες , παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών , δερμάτινων ειδών και ειδών ένδυσης , οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τυποποίηση, εκτυπωτήρια, χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα, μεταλλικά και ελαστικά προϊόντα, ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και κατασκευή επιπλών.

 

Διαδικασία

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες ακολουθούν την διαδικασία της Γνωστοποίησης μέσω notifybusiness . Αρχικά όμως καταθέτουμε στην Δ/ση Ανάπτυξης της Περιφέρειας που είναι η αδειοδοτούσα αρχή, συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο που υπάρχει στο παράρτημα του νόμου και βεβαίωση χρήσεων γης από την αρμόδια Πολεοδομία.

Στην συνέχεια η Δ/ση Ανάπτυξης αποστέλνει απαντητικό έγγραφο με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υπάρχουν στην επιχείρηση ανάλογα με την περίπτωση και αφού το λάβουμε μπορούμε να κάνουμε την Γνωστοποίηση Εγκατάστασης. Ακολούθως, μαζεύουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται , τα κρατάμε σε έναν ειδικό φάκελο μέσα στην επιχείρηση και τέλος κάνουμε την Γνωστοποίηση Λειτουργίας.

Σημεία Προσοχής

Αρχικά θα πρέπει να συμπληρωθεί σωστά το ερωτηματολόγιο καθώς αυτό είναι η βάση της αδειοδότησης και οι κυρίως οι ΚΑΔ της δραστηριότητας γιατί ανάλογα με τους ΚΑΔ ορίζονται τα Περιβαντολογικά και τα Πυροσβεστικα.

Η βεβαίωση χρήσεων γης θα πρέπει να αναφέρει ακριβώς την δραστηριότητα που θέλουμε να κάνουμε και όχι κάτι γενικό καθώς η Διεύθυνση Ανάπτυξης δίνει πολύ βαρύτητα στις χρήσεις γης.

Από κει πέρα αφού γίνουν οι γνωστοποιήσεις στο notifybusiness , θα πρέπει να υπάρχει φάκελος στην επιχείρηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που έχει υποδείξει η Διεύθυνση Ανάπτυξης ανάλογα με την κάθε δραστηριότητα. Αυτός ο φάκελος επιδεικνύεται στον έλεγχο θα ακολουθεί την διαδικασία γνωστοποίησης και τα πιο σημαντικά δικαιολογητικά που συνήθως χρειάζονται είναι τα επόμενα.

Ανάλογα με τον ΚΑΔ της δραστηριότητας είτε γίνεται διαδικασία για Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή γίνεται τεχνική έκθεση για υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Στην δεύτερη και πιο συνηθισμένη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει στον φάκελο της επιχείρησης και η απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και τα κατάλληλα έγγραφα που να πιστοποιούν ότι αυτές τηρούνται. Κάποιες δραστηριότητες απαλλάσσονται και από υποχρέωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.

Θα πρέπει να γίνρι υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται κανονισμός συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

Από αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό χρειάζεται η περιγραφή της δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.) , κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογος των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους.

Επιπρόσθετα. ο μηχανικός θα πρέπει να εκδόσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης και ότι είναι σύμφωνη με την παραπάνω τεχνική περιγραφή με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της. Φυσικά, θα πρέπει να υπάρχει στον φάκελο η Άδεια Οικοδομής και τυχόν τακτοποίησεις/νομιμοποιήσεις που υπάρχουν στο ακίνητο.

Όσον αφορά τα Πυροσβεστικα ανάλογα με τον ΚΑΔ θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα και μέσα Πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [ ΥΑ 136860/1673/Φ15 ( ΦΕΚ 6210Β / 2018 ) ] και να υπάρχουν τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι τηρούνται ( τιμολόγια αγοράς , υπεύθυνες δηλώσεις κτλ) . Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να εκδοθεί Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Και αφού είδαμε τον τροπο που περνούμε Αδεια Λειτουργιας για Εργαστηριο Χαμηλης Οχλησης , είπαμε για την διαδικασια και αναλύσαμε τι χρειάζεται να προσέχετε κάπου εδώ τελειώνει αυτό το άρθρο.

Σε περίπτωση που θέλετε το Τεχνικό Γραφείο μας να αναλάβει την διαδικασία Γνωστοποίησης Λειτουργίας της επιχείρησής σας, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2102280013 ή στο 6972230024 και να το συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Το γραφείο μας μπορεί να καλύψει όλη την επικράτεια.

Τέλος, απαντώ και σε απορίες ή παρατηρήσεις στα σχόλια από κάτω.

Author: Ηλίας Διαμάντης, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Σπούδασα Πολιτικός Δομικών Έργων στο ΤΕΙ Σερρών και πέρασα με καταταρκτήριες εξετάσεις πρώτος στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , απόπου και αποφοίτησα . Από το 2002 έχω το δικό μου τεχνικό γραφείο , το οποίο ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με Άδειες Καταστημάτων . Σε αυτά τα δέκα πέντε και πλέον χρόνια έχω αποκτήσει τεράστια εμπειρία πάνω στα θέματα των Αδειών Λειτουργίας . Το γραφείο μας εξυπηρετεί Αθήνα,Θεσσαλονίκη και όλη την επικράτεια.